• 0,00

    Agotado

    2 euro commemorative

    San Marino 2015: 750e Verjaardag van Dante Alighieri

    Het ontwerp door Annalisa Masini bevat een portret van Dante, ontleend aan een fresco van Botticelli. Rechts van het portret staat in een verticale as de inscriptie „DANTE”. Aan de rechterkant in de kern staat in een halve cirkel de naam van de uitgevende staat, „SAN MARINO”. Tussen deze twee inscripties staan het muntteken „R”, de jaartallen „1265” en „2015” en de initialen van de ontwerper „AM”. Het lettertype dat wordt gebruikt ter aanduiding van de staat en het onderwerp van de munt is geïnspireerd op het lettertype in de eerste exemplaren van de Divina Comedia (De goddelijke komedie van Dante).

    Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.