España 2020: Serie de euro UNC: 1 céntimo a 2 euros